Общи условия

Уебсайтът Eltek.bg, включително поддомейнът www.Eltek.bg, е електронен каталог, предоставящ информация за продуктите предлагани от (Фирмата Оператор) Елтек Груп ЕООД, ЕИК: 202679452. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична, гр. София 1326, район р-н Връбница, Бл. 232 вх. Б, тел.: +359885189001, администратор на лични данни.

2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

3. Фирмата Оператор си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчка може да се извърши чрез контактите, посочени на сайта.

2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка.

2.1 Дoставка с Еконт: Това е вид доставка с наложен платеж. Доставката се определя от Оператора Доставчик, като тя бива индивидуална за всеки продукт поради разнородността на артикулите ни.

2.2 Дoставка със Speedy: Това е вид доставка с наложен платеж. Доставката се определя от Оператора Доставчик, като тя бива индивидуална за всеки продукт поради разнородността на артикулите ни.

2.3 Доставка с наш транспорт. Доставката е валидна само за района на София, като тя е фиксирана и е в размер на 10 лв.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера, а след това и на Фирмата Оператор до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, с изключение на случая в т.4, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера или условията за доставка на Фирмата Оператор. А именно 24 часова доставка. Доставката може да бъде забавена поради непредвидими ситуации или обстоятелства затрудняващи нейното изпълнение.

4. Безплатна доставка при поръчки над 300 лева за цялата страна. При направени отстъпки от цените, публикувани на сайта, с изключение на използван код за отстъпка, безплатната доставка не важи. Цената на доставката при поръчка под 300 лева е 10 лева за района на София. За провинцията пратките се пращат с фирма куриер: Speedy или Еконт.

5. Фирмата Оператор или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Рекламации се приемат писмено на фирмената ни поща [email protected].

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Елтек Груп ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

___________________________________________________________________________________
До
Елтек Груп ЕООД
гр.София, Обеля 2 бл. 232 вх. Б, 
email: [email protected]:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен 
договор за покупка на следните стоки:
....................................................................................
....................................................................................
– Поръчано на*/Получено на* ........................................................
– Име на потребителя/ите ............................................................
– Адрес на потребителя/ите ..........................................................
– Подпис на потребителя/ите .........................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ...................................

* Ненужното се зачертава.
____________________________________________________________________________________

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.eltek.bg, като в случай че използва тази възможност, eltek.bg незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно да потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай, че потребителят се откаже от договора, eltek.bg ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от eltek.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира eltek.bg за неговото решение за отказ от договора. eltek.bg ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако същият изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя. eltek.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на eltek.bg или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал eltek.bg за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на eltek.bg преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Поради тази причина ние създадохме общи принципи, които посочихме в настоящия документ. Настоящото информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни. Ние сме отговорни, като администратор и обработващ за Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото известие е да ви уведомим кои Ваши лични данни използваме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1. При поръчка, потребителя дава съгласието си личните му данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с негова поръчка да бъдат предоставени на дружества партньори на сайта, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката.

2. При поръчка, въпрос за консултация или при друга употреба на сайта, потребителят е запознат с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат е също, че има право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

3. Не записваме автоматично информация при посещение на сайта. Информация се записва само ако потребителят въведе и изпрати такава – например при направата на on-line поръчка.

4. „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск. Използваме само First-party „бисквитки“ за сесията, чрез които се осигурява нормалната работа на електронния магазин, т.е. за целите на добавянето, редакцията и поръчването на артикули от сайта и не изискват вашето изрично съгласие. Тези бисквитки са валидни докато не затворите браузъра си.

5. Правата си по ЗЗЛД може да упражните, писмено, на имейл [email protected].

6. Всичко е според правилата на GDPR директивата на ЕС

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Фирмата Оператор. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Фирмата Оператор. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Фирмата Оператор. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Фирмата Оператор не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Фирмата Оператор не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. Фирмата Оператор не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

4. Фирмата Оператор не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. Фирмата Оператор не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна eltek.bg

5. Фирмата Оператор не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

6. Фирмата Оператор не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

7. Фирмата Оператор не носи отговорност при използването на продуктите от непрофесионалисти в домашни условия без необходимата квалификация и опит. В тази връзка, фирмата не поема отговорност при неправилното съхранение, пренебрегване на инструкциите за правилна употреба на продуктите, както и за наличие на евентуални нежелани реакции в последствие.

8. Фирмата Оператор не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

9. Фирмата Оператор се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ГАРАНЦИЯ

1. Всички нови продукти налични в нашия сайт са с гаранция. Продължителността на гаранцията зависи от дадената такава от самия производител. Някой от продуктите позволяват купуване на допълнителни месеци/години гаранция като това е ясно упоменато. Гаранционните срокове са описани индивидуално в описанието на всеки продукт. Ако липсва описана гаранция на някой от продуктите, може да се свържете с нас на посочените мейли и необходимата информация ще бъде добавена към продукта. Понякога това се случва поради огромната боройка артикули, за което предварително се извиняваме.

SHOPPING CART

close